THÔNG BÁO GIA HẠN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announces the extension of the time to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.

More details please download here.

Tin Liên Quan