BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo quản trị năm 2020 của công ty tại link đính kèm.

Trân trọng!

Chi tiết xem tại đây!

Tin Liên Quan