BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2021

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 1/ 2021 của công ty tại link đính kèm.

Trân trọng!

BCTC hợp nhất quý 1  và giải trình xem tại đây.

BCTC riêng quý 1 và giải trình xem tại đây.

 

Dear Shareholders / Investors,
Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the first quarter of 2021 at the attached link.

Best regards!

Q1 consolidated financial statements and explanations see here.

Quarter 1’s separate financial statements and explanations see here.

Tin Liên Quan