Báo cáo tài chính Quý I 2019

Kính gửi Quý cổ đông/ Quý nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo Giải trình chênh lệch lợi nhuận của Công ty cho Quý 1 năm 2019. Chi tiết về báo cáo được trình bày trong link dưới đây.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng quan hệ cổ đông 08.2742.3136 hoặc email: quanhecodong.dtd@gmail.com để được giải đáp

Link download: Báo cáo riêng / Báo cáo hợp nhất

[English version]

Dear our Shareholders/ investors

Thanh Dat Investment Development JSC would like to send our shareholders/investors the Company’s separate financial statements and consolidated financial statements for the first quarter of 2019. Detail below:

For further information, please contact IR department hotline +84.2742.3136 or email: quanhecodong.dtd@gmail.com.

Link download: Separate   / Consolidated

Tin Liên Quan