BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2020 RIÊNG VÀ HỢP NHẤT KÈM THEO GIẢI TRÌNH.

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2020, Kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC riêng quý II.

Chi tiết vui lòng xem

BCTC riêng quý 2 Xem Tại Đây !

BCTC Hợp nhất Xem Tại Đây.!

Giải Trình BCTC Xem Tại Đây.!

[ENG Version]

Dear Shareholders /Investors

Thanh Dat Investment Development JSC would like to send our shareholders/investors the Company’s separated and consolidated financial statements  for the second quarter of 2020.

Detail click Here for separated

Detail click Here for consolidated

Detail click Here for Explanation

Tin Liên Quan