Báo cáo tài chính riêng quý III/ 2018

Kính gửi quý cổ đông/nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt gửi tới quý cổ đông/nhà đầu tư Báo cáo tài chính riêng quý III/2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Tin Liên Quan