BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2020 RIÊNG VÀ HỢP NHẤT KÈM GIẢI TRÌNH

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2020, kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC riêng quý III.

Chi tiết vui lòng download tại link dưới:

BCTC riêng quý III/2020 Xem Tại Đây !

BCTC Hợp nhất Xem Tại Đây.!

Giải Trình BCTC Xem Tại Đây.!

[ENG Version]

Dear Shareholders /Investors

Thanh Dat Investment Development JSC would like to send our shareholders/investors the Company’s separated and consolidated financial statements  for the second quarter of 2020.

Detail click Here for separated!

Detail click Here for consolidated!

Detail click Here for Explanation!

Tin Liên Quan