Báo cáo tài chính quý IV 2017

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Báo cáo tài chính quý IV 2017 của Công ty.

Download tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty

Trân trọng kính báo

Tin Liên Quan