BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2021

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV/2021 của công ty tại link đính kèm.

Trân trọng!

BCTC hợp nhất quý IV xem tại đây.

BCTC riêng quý IV xem tại đây.

Giải trình xem tại đây

Dear Shareholders / Investors,
Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the fourth quarter of 2021 at the attached link.

Best regards!

Quarter IV’s consolidated financial statements see here.

Quarter IV’s separate financial statements see here.

Explanations see here.

Tin Liên Quan