BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BÁN NIÊN VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính bán niên soát xét riêng và hợp nhất , Kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC bán niên soát xét.

Chi tiết vui lòng xem BCTC bán niên riêng Xem Tại Đây !

BCTC bán niên Hợp nhất Xem Tại Đây.!

Giải Trình BCTC bán niên Xem Tại Đây.!

Dear Shareholders / Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to send shareholders / investors the consolidated and separate semi-annual financial statements  Attached to the explanation of profit difference . after tax semi-annual financial statements.

For details, please see the separate semi-annual financial report See Here!

The consolidated semi-annual financial statements See Here.!

Explanation of semi-annual financial statements See Here.!

Tin Liên Quan