CBTT Chấp thuận Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của UBCKNN

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin Chấp thuận phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của UBCKNN.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced The State Securities Commission approved the plan to issue shares under the employee selection program

More details please download here.

 

 

 

 

Tin Liên Quan