CBTT Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu 10%.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose information Issuing shares to increase share capital from 10% equity source.

Details please see here.

Tin Liên Quan