CBTT Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động 2020.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced  the information for The Issuance of shares under the employee selection program in 2020.

More details please download here.

Tin Liên Quan