CBTT về việc ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo ngày 26/06/2020, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH PKF Việt Nam theo Nghị quyết HĐQT số 80/2020/DTD/NQ-HĐQT.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to inform that on June 26, 2020, the Company signed an auditing contract in 2020 with PKF Vietnam Co., Ltd. according to Board Resolution No. 80/2020/DTD/NQ-HĐQT.

Details click here

Tin Liên Quan