Công bố Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng kinh tế với các bên liên quan năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp động kinh tế với các bên liên quan năm 2022.

Chi tiết về Nghị quyết mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company published the Resolution of the Board of Directors on the signing of economic contracts with the relevant parties for the year 2022.

To see details of the Resolution, please click here.

 

Tin Liên Quan