Công bố Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Điều lệ do do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

Chi tiết về Nghị quyết mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the Resolution of the Board of Directors on the change of the Charter due to the ESOP issuance.

Details of the Resolution invite Shareholders/Investors to see here

Tin Liên Quan