Công bố NQ HĐQT về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2022 – 2025

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chi tiết về Nghị quyết mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company published the Resolution of the Board of Directors on the reappointing General Director of 2022-2025 term.

To see details of the Resolution, please click here.

Tin Liên Quan