Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors,

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the Board’s Resolution on the share issuance to increase equity capital from equity source.

More details please download here.

Tin Liên Quan