Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 09

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ chín số 185/2017/GCNCP-VSD-9 ngày 09/12/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

Chi tiết thông tin xin mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây.

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change of the 9th Securities Registration Certificate No. 185/2017/GCNCP-VSD-9 dated December 9th, 2022 issued by the Vietnam Depository Center. Vietnam Securities issued.

For more information, please see here.

Tin Liên Quan