Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán

Ngày 29 tháng 06 năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Qua đó, Công ty TNHH PKF Việt Nam sẽ là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Chi tiết xin vui lòng click vào đây.

Tin Liên Quan