Công bố thông tin về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1, cụ thể:

  • Ngày giao dịch chính thức của 5.437.362 cổ phiếu tự do chuyển nhượng: Thứ sáu, ngày 30/12/2022;
  • Ngày giao dịch chính thức của 709.740 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: Thứ Hai, ngày 13/11/2022.

Chi tiết xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announces the first trading day of additional listed shares from the public offering of additional shares at the ratio of 5:1, specifically:

  • Official trading date of 5,437,362 freely transferable shares: Friday, December 30, 2022;
  • Official trading date of 709,740 restricted shares: Monday, November 13, 2022.

See details here

Tin Liên Quan