Công văn của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2019 vì lý do bất khả kháng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin Chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2019 vì lý do bất khả kháng của UBCKNN.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development JSC announced that The State Securities Commission approved extending the disclosure of financial statements in 2019 because of covid-19 pandemic.

More details please download here.

Tin Liên Quan