Công văn hoãn nộp BCTC năm 2019 vì dịch bệnh Covid-19

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Ngày 1.4.2020, Công ty Cô phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã gửi công văn xin hoãn nộp BCTC năm 2019 vì dịch bệnh 2019.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Dear our shareholders/investors

On April 1, 2020 Thanh Dat Development Investment JSC sent the explanation to postpone financial statements 2019 because of the covid-19 epidemic.

More detail, please click here.

Tin Liên Quan