Đính chính Báo cáo KQPH chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc đính chính Báo cáo kết quả phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1

Báo cáo KQPH này sẽ thay thế cho báo cáo số 139/2022/BC-KQPH đã công bố thông tin vào ngày 11/11/2022.

Chi tiết xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the correction of the Report on the results of the issue of additional shares to the public at the ratio of 5:1

This Report on the results will replace the report No. 139/2022/BC-KQPH published on 11/11/2022.

See details here

Tin Liên Quan