ĐÍNH CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH VỀ SAI SÓT TRONG BCTC HỢP NHẤT QUÝ I/2020

Kính gửi Quý cổ đông/ Quý nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo về việc đính chính và giải trình về thiếu sót trong BCTC hợp nhất quý I/2020.

Chi tiết xem tại đây!

[English version]

Dear our Shareholders/ investors,

Thanh Dat Investment Development JSC would like to send our shareholders/investors the  information about Correction and Explanation of omission in the consolidated financial statements of the first quarter of 2020.

More details please download here.

Tin Liên Quan