DTD: Công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi điều lệ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

Chi tiết vui lòng xem tại đây!

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

The Board of Directors of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the resolution of the Board of Directors on the change of the charter after the issuance of shares under the employee selection program.

More details please download here.

Tin Liên Quan