Nghị quyết HĐQT về việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về Nghị quyết số 136/2022/NQ-HĐQT về việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết.

Chi tiết xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the Resolution No. 136/2022/NQ-HĐQT about handling unsubsribed shares

See details here.

 

Tin Liên Quan