Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu lên 100% tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại Thành Đạt bằng hình thức mua cổ phần

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu lên 100% tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại Thành Đạt bằng hình thức mua cổ phần.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat announced the BOD’s Resolution about the approval of  increasing the ownership rate to 100% at Thanh Dat Investment Development and Trading Joint Stock Company by buying shares.

Details click here

Tin Liên Quan