Nghi quyết HĐQT về việc thông qua ký kết các hợp đồng kinh tế giữa CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt với các bên liên quan

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo Nghi quyết HĐQT về việc thông qua ký kết các hợp đồng kinh tế giữa CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt với các bên liên quan.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat announced the BOD’s Resolution to accept the signing economic contracts between Thanh Dat Development Investment JSC and related parties.

Details click here

Tin Liên Quan