Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng cổ phiếu từ vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính thưa Quý cổ đông/ Nhà đầu tư,

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã thực hiện họp và thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 14/07/2021.

Chi tiết xem tại đây.

Dear Shareholders/Investors,

The Board of Directors of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company has held a meeting and approved the last registration date to exercise the right to receive shares issued due to the increase in shares from equity capital on the 14th. 07/2021.

See details here.

Tin Liên Quan