Nghị quyết thông qua việc chi tạm ứng cổ tức DTD năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Số: 106/2020/DTD/NQ-HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức.

Chi Tiết vui lòng xem tại đây!

[ENG Version] Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the Resolution of the Board of Directors No. 106/2020/DTD/NQ-HĐQT about payment of dividend advance.

Download HERE!

Tin Liên Quan