Thông tin công bố

NQ HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt

By : 11/03/2018
NQ HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố thông tin về việc Thành lập Công ty con sở hữu 100% vốn: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt. Nghị quyết HĐQT được đính kèm trong file tải tại đây. Trân trọng ...Đọc Thêm

Xem thêm

NQ HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Chăn nuôi Thanh Tân

By : 17/01/2018
NQ HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Chăn nuôi Thanh Tân

  CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo! NQ HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Chăn nuôi Thanh Tân. Mọi công tác liên quan đến việc thoái vốn được giao cho BGĐ Công ty thực hiện. Kính báo đến Quý cổ đông/Nhà đầu tư và các đối tác/khách hàng của Công ty. Chi tiết thông báo tại đây!   ...Đọc Thêm

Xem thêm

Miễn nhiệm chức vụ PGĐ đối với ông Phạm Văn Bống

By : 16/01/2018
Miễn nhiệm chức vụ PGĐ đối với ông Phạm Văn Bống

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo! Sau khi tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của Phó Giám đốc Phạm Văn Bống vì lý do sức khỏe. Ngày 10/01/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tiến hành họp HĐQT thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Phạm Văn Bống. Mọi công tác do ông Bống đang đảm nhiệm sẽ được bàn giao cho người khác phụ trách. Trân trọng kính báo đến Quý cổ đông/ các nhà đầu tư/ Các đối tác và khách hàng được biết...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2016

By : 10/04/2017
Thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2016

Thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2016 Trân trọng kính gửi các quý cổ đông, Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt, trân trọng thông báo tới các quý cổ đông về lịch chốt quyền chi trả cổ tức năm 2016 và thời gian dự kiến chi trả. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3%. Hình thức chi trả: bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2017. Ngày dự kiến thực hiện: 28/12/2017. ...Đọc Thêm

Xem thêm

HNX: Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu DTD

By : 09/11/2017
HNX: Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu DTD

888-qd_2017-10-25_1045_1 ...Đọc Thêm

Xem thêm

HNX: Thành Đạt (DTD) chính thức chào sàn ngày 16/11/2017

By : 09/11/2017
HNX: Thành Đạt (DTD) chính thức chào sàn ngày 16/11/2017

1453-tb_2017-11-09_1442_1 ...Đọc Thêm

Xem thêm

HNX: Nhận hồ sơ Đăng ký niêm yết của DTD

By : 26/10/2017
HNX: Nhận hồ sơ Đăng ký niêm yết của DTD

Trân trọng kính báo đến Quý cổ đông của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt Ngày 26/07/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau: + Tên tổ chức đăng ký niêm yết: CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt + Tên tiếng Anh: Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company + Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam + Điện thoại: 0226.3850936 Fax: 0226.3883136 + Website:...Đọc Thêm

Xem thêm

Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của DTD

By : 26/10/2017
Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của DTD

Ngày 28/6/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:   – Tên Công ty: CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt   – Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam   – Điện thoại: 0351 3850936   – Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0700194008...Đọc Thêm

Xem thêm