Thông tin pháp lý

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

By : 14/07/2020
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ngày 14/7/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 88/2020/DTD ngày 29/06/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Công ty/ mã CK: DTD). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/DTD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020, Nghị quyết HĐQT số 85/2020/DTD/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn...Đọc Thêm

Xem thêm

CÔNG BỐ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

By : 03/06/2020
CÔNG BỐ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư, CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt xin công bố quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Chi tiết xem tại đây! [English version] Dear Shareholders /Investors, Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company would like to announce the internal regulation on corporate governance which was approved at the Annual General Meeting of Shareholders in 2020. Please download here! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công văn hoãn nộp BCTC năm 2019 vì dịch bệnh Covid-19

By : 01/04/2020
Công văn hoãn nộp BCTC năm 2019 vì dịch bệnh Covid-19

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tưNgày 1.4.2020, Công ty Cô phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã gửi công văn xin hoãn nộp BCTC năm 2019 vì dịch bệnh 2019. Chi tiết vui lòng xem tại đây. Dear our shareholders/investors On April 1, 2020 Thanh Dat Development Investment JSC sent the explanation to postpone financial statements 2019 because of the covid-19 epidemic. More detail, please click here....Đọc Thêm

Xem thêm

CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3

By : 29/10/2019
CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3

CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ ba số 185/2017/GCNCP-VSD-3 ngày 28/10/2019 do đăng ký chứng khoán. Theo đó,Số lượng chứng khoán bổ sung: 381.000 cổ phiếu Giá trị chứng khoán bổ sung: 3,810,000,000 đồng Tồng số lượng chứng khoán: 24.580.997 cổ phiếu Tổng giá trị chứng khoán: 245,809,970,000 đồngBắt đầu từ ngày 30/10/2019, VSD nhận đăng ký chứng khoán bổ sung trên. Nguồn: www.vsd.vn [English version] Thanh...Đọc Thêm

Xem thêm

Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19

By : 16/10/2019
Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo đã nhận được Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 16/10/2019. Chi tiết như sau:Thông tin trước khi thay đổi: Vốn điều lệ: 241.999.970.000 đồng. Thông tin sau khi thay đổi: Vốn điều lệ: 245.809.970.000 đồng. Lý do thay đổi: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.Chi tiết xem tại đây.   [ENG Version] Dear...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin Điều lệ và Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ

By : 11/10/2019
Công bố thông tin Điều lệ và Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo Điều lệ và Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Chi tiết vui lòng xem tại đây.   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the Board’s Charter and Resolution on the amendment of the charter More details please download here.   ...Đọc Thêm

Xem thêm

UBCKNN nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt

By : 09/09/2019
UBCKNN nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 57/2019/DTD-BC ngày 29/7/2019 của CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/DTD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 59/2019/DTD/NQ-HĐQT ngày 29/7/2019 về việc thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

By : 23/08/2019
Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Chi tiết vui lòng xem tại đây.   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced The first trading day of additional listed shares More details please download here.     ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo Thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 18

By : 20/08/2019
Thông báo Thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 18

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo Thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 18 Chi tiết vui lòng xem tại đây.   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced  changing The 18th bussiness registration More details please download here.           ...Đọc Thêm

Xem thêm