Thông tin pháp lý

Thông báo Chấp thuận niêm yết bổ sung của SGD Chứng khoán Hà Nội

By : 13/08/2019
Thông báo Chấp thuận niêm yết bổ sung của SGD Chứng khoán Hà Nội

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo Chấp thuận Niêm yết bổ sung của SGD Chứng khoán Hà Nội Chi tiết vui lòng xem tại đây.   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced The acception of Hanoi Stock Exchange about additional listing. More details please download here.       ...Đọc Thêm

Xem thêm

Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2

By : 01/08/2019
Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai số 185/2017/GCNCP-VSD-2 ngày 31/07/2019 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt Trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Điện thoại: 0226 3883 661 Fax: 0226 3883 126 Vốn điều lệ: 241,999,970,000 đồng Đã đăng ký...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin Điều lệ và Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ

By : 20/07/2019
Công bố thông tin Điều lệ và Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo Điều lệ và Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Chi tiết vui lòng xem tại đây.   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the Board’s Charter and Resolution on the amendment of the charter More details please download here.           ...Đọc Thêm

Xem thêm

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

By : 16/07/2019
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ngày 15/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 45/2019/DTD-CV ngày 4/7/2019 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (mã CK: DTD). Theo đó, DTD đã phát hành thành công 2.199.997 cổ phiếu. Chi tiết vui lòng xem tại đây   English version On July 15, 2019, the State Securities Commission (SSC) received a report on the results of share issuance to increase share capital from equity source No. 45/2019 / DTD-CV on July...Đọc Thêm

Xem thêm

UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt

By : 28/05/2019
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu số 01/BCPH-DTD ngày 14/5/2019 của CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/DTD ngày 20/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 02/2019/DTD/NQ-HĐQT ngày 14/5/2019 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty và các quy định của pháp luật. UBCKNN [TRANSLATION] State...Đọc Thêm

Xem thêm

DTD: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 17

By : 29/03/2019
DTD: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 17

DTD: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 ngày 29 tháng 03 năm 2019. Chi tiết vui lòng xem tại đây!     ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 16

By : 26/11/2018

Kính quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Ngày 12/11/2018 Công ty cổ phần Thành Đạt đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết vui lòng xem tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin: CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung 2.000.000 cổ phiếu

By : 21/09/2018
Công bố thông tin: CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung 2.000.000 cổ phiếu

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung 2.000.000 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu bổ sung vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết vui lòng xem tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã nhận được giấy đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

By : 11/09/2018
Công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã nhận được giấy đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Ngày 10 tháng 09 năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 185/2017/GCNCP-VSD-1 ngày 06 tháng 09 năm 2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Chi tiết vui lòng xem tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm