Quy chế phòng chống dịch Covid-19

Do diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã ban hành Quy chế phòng chống dịch Covid-19. Công ty thông báo để các bộ phận trực thuộc biết và nghiêm túc thực hiện nhằm đảm bảo sức khỏe của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty.

Chi tiết xem tại đây.

Due to the increasingly complex situation of the disease, Thanh Dat Development Investment JSC issued The regulation on prevention of Covid-19 pandemic. We informed its subordinates to know and strictly implement it to ensure the health of all employees in our company.

More detail please click here.

Tin Liên Quan