SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.

Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce that it has been approved by the Hanoi Stock Exchange to list additional shares from the issue of shares to pay dividends.

For more information, please see here.

Tin Liên Quan