Thành lập phòng Quan hệ cổ đông

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư

 

Để đảm bảo việc cung cấp thông tin đến Quý Cổ đông và các nhà đầu tư được kịp thời và đầy đủ, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng thông báo về việc thành lập Phòng Quan hệ cổ đông. Phòng Quan hệ cổ đông chính thức hoạt động từ ngày 01/04/2019. Mọi thông tin Quý cổ đông và các nhà đầu tư vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 08.2742.3136 hoặc email: quanhecodong.dtd@gmail.com.

Chi tiết/Detail click here

[Translation]

Dear Our Shareholders and Investors

In order to set up the fastest way to supply sufficient information from our company, Thanh Dat Investment development JSC run Investor Relation department from April 1,2019. From now, if our shareholder and investor would like to get any information from us, please contact by phone number: 08.2742.3136 and email: quanhecodong.dtd@gmail.com

Best regard,

 

Tin Liên Quan