Thông báo của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 456.500 cổ phiếu DTD

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin đăng thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 456.500 cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn người lao động.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors,

Thanh Dat Development Investment JSC,. would like to post an announcement of the Hanoi Stock Exchange on the first trading day of additional listed shares of Thanh Dat Investment and Development JSC after the issuance of shares from equity.

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to post an announcement of the Hanoi Stock Exchange on its approval to list an additional 456,500 shares after the issuance of the employee selection program.

More details please download here.

Tin Liên Quan