Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và tài liệu họp

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng thông báo lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 7h30 ngày 28/05/2020

Địa điểm: Hội trường Trụ sở chính công ty

Đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, Hà Nam

Nội dung: Thảo luận và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quan hệ cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Hotline: 08.2742.3136 email: quanhecodong.dtd@gmail.com

Thông báo họp và tài liệu họp: Thông báo họp và Tài liệu họp

[English version]

Dear Our Shareholders and Investors

Thanh Dat Investment Development JSC notice the schedule for annual shareholders meeting 2020. Details below:

Time: 7h30AM May 28, 2020

Place: Headquarter of Thanh Dat JSC

Nguyen Thi Dinh street, Phu Ly city, Ha Nam province

Agenda: Discuss and make decisions under shareholders’s meeting permissions.

For the further information, please contact: Investor Relation department. Hotline: 08.2742.3136 email: quanhecodong.dtd@gmail.com

Attachment: Invitations and Documents

Tin Liên Quan