Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng thông báo lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 7h30 ngày 19/04/2021

Địa điểm: Hội trường Trụ sở chính công ty

Đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, Hà Nam

Nội dung: Thảo luận và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quan hệ cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Hotline: 08.2742.3136 email: quanhecodong.dtd@gmail.com

Chi tiết xem

Thông báo mời họp và giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tại đây

Tài liệu hop tại đây

Dự thảo Nghị quyết, Biên bản họp tại đây.

[English version]

Dear Our Shareholders and Investors

Thanh Dat Investment Development JSC notices the schedule for the 2021 annual general meeting. Details below:

Time: 7h30AM April 19, 2021

Place: Headquarter of Thanh Dat JSC

Nguyen Thi Dinh street, Phu Ly city, Ha Nam province

Agenda: Discussing and making decisions under shareholders’s meeting permissions.

For the further information, please contact: Investor Relation department. Hotline: 08.2742.3136 email: quanhecodong.dtd@gmail.com

Details below:

Invitation and register form download here

Agenda download here

Draft Resolution and Minutes download here

Tin Liên Quan