Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin trân trọng thông báo ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 26/03/2018

chi tiết truy cập link sau đây

https://drive.google.com/file/d/0B6PILCDmSqtDSGpWV0dRYWFwa2xMdzUxb3FCc29fSkE0TjhV/view?usp=sharing

Tin Liên Quan