Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi quý các quý cổ đông và nhà đầu tư!

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Chi tiết xem tại đây.

Tin Liên Quan