THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH DO TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính thưa Cổ đông/Nhà đầu tư

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2021, CTCP Đầu tư Phát Triển Thành Đạt xin trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 14/07/2021.

Chi tiết xem tại đây: https://www.vsd.vn/vi/ad/142879

Dear Shareholders/Investors

To implement the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2021, Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company is pleased to announce that the last registration date to receive shares issued due to an increase in capital from equity is July 14, 2021. .

See details here:  https://www.vsd.vn/en/ad/142879

 

Tin Liên Quan