Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2018

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng kính mời Quý cổ đông/nhà đầu tư về tham dự Đại hội đồng cổ đông 2018

Thư mời được Download tại đây.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty

Trân trọng kính báo!

Tin Liên Quan