THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the day when the shareholder list is fixed to establish the Shareholder Register. That shareholder list will be used to issue the bonus stock.

More details please download here.

Tin Liên Quan