Giới thiệu

 I. Tầm nhìn

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành Đạt hướng đến mục tiêu trở thành một trong những đơn vị xây dựng hàng đầu cả nước, trong tương lai sẽ đưa doanh nghiệp vươn tầm quốc tế.

Không dừng lại ở đó, hình ảnh của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành Đạt sẽ trở thành biểu tượng của chất lượng và an toàn.!.

II. Phương châm hoạt động

Khách hàng là nhân tố quan trọng của sự phát triển, xây dựng mối quan hệ bền vững trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Xây dựng công trình với chất lượng tốt nhất.

III. Chính sách chất lượng

Tổ chức bộ máy chuyên môn hóa.

Tạo môi trường làm việc lành mạnh và công bằng để nhân viên có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Thường xuyên tổ chức đào tạo nghiệp vụ nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của công việc, nâng cao chất lượng nhân lực và nâng cao sức cạnh tranh của Công ty.

Luôn luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của khách hàng để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.

Đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng trên cơ sở cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng với yêu cầu đã được thỏa thuận.

Lựa chọn đa dạng các nhà cung cấp có chất lượng và giá cả phù hợp đáp ứng được mọi đối tượng khách hàng.

Duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 làm cơ sở để hoạch định, kiểm soát, cải tiến chất lượng và đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ với khách hàng.

IV. Giá trị cốt lõi

 

Uy tín

                 Uy tín là yếu tố quan trọng nhất dẫn tới thành công của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Vì vậy Ban lãnh đạo cùng toàn thể thành viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Thành Đạt  luôn nỗ lực trở thành biểu tượng của uy tín, chất lượng.

Chất lượng

              Chất lượng có nghĩa là chất lượng trong công việc, chất lượng trong dịch vụ, chất lượng của các bộ phận, chất lượng con người kể cả công nhân, kỹ sư, giám đốc và viên chức điều hành, chất lượng của công ty, chất lượng của các mục tiêu.

Tiến độ 

              Thời gian là tiền bạc của khách hàng, công ty, nhân viên công ty và của xã hội. Trong dự án xây dựng, việc đảm bảo tiến độ tạo ra giá trị gia tăng cho các bên tham gia dự án.

[ENGLISH VERSION]

Vision

Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company aims to become one of the leading construction entities in the country and achieve to international level in the future.

Operation motto

Our firm aim is to build sustainable relationships with clients, become a customer-centred institution and the best quality in construction.

Quality Policy

Organizing a professional entity.

Creating a professional workplace and fair competition that employees can maximize their creativity and have opportunities for career prospects.

Regularly organize professional training to meet all requirements of the job, improve the quality of human resources and improve the competitiveness of the Company.

Always listen, absorb customer claims to constantly improve the quality of sales service and after-sales service.

Ensure satisfaction of customer requirements on the basis of providing products and services that match the agreed requirements.

Choose from a wide range of quality and affordable suppliers to meet all types of customers.

Maintain and improve the Quality Management System according to ISO 9001: 2008 as a basis for planning, controlling, improving quality and ensuring product and service quality with customers.

Core values

Prestige

Prestige is the most important factor leading to the success of a business operating in the field of construction. Therefore, the Board of Directors and all members of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company strive makes more effort to become a paradigm of prestige and quality.

Quality

Our company focuses on the quality at work, the quality of the service, the quality of the parts, the quality of people including workers, engineers, directors and executives, the quality of the company, quality of the goals.

Progress

Time is an important factor to ensure to finish completely customer projects, which adds value for the project participants.