Thông tin công bố

NGUYỄN KHẮC DỤ – THÀNH VIÊN BKS – ĐÃ BÁN 4.000 CP

By : 15/08/2023
NGUYỄN KHẮC DỤ – THÀNH VIÊN BKS – ĐÃ BÁN 4.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Khắc Dụ – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 271.808 CP (tỷ lệ 0,63%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 267.808 CP (tỷ lệ 0,62%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 10/08/2023 – Ngày kết thúc giao dịch: 11/08/2023. English...Đọc Thêm

Xem thêm

Nguyễn Khắc Dụ – Thành viên BKS – Đăng ký bán 4.000 cổ phiếu

By : 09/08/2023
Nguyễn Khắc Dụ – Thành viên BKS – Đăng ký bán 4.000 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Khắc Dụ – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 271.808 CP (tỷ lệ 0,63%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: giảm tỷ lệ sở hữu – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/08/2023 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

Trần Việt Đức – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – đã bán 61.000 CP

By : 15/06/2023
Trần Việt Đức – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – đã bán 61.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Đức – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.011.759 CP (tỷ lệ 2,36%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã bán: 61.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 950.759 CP (tỷ lệ 2,22%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 08/06/2023 – Ngày kết...Đọc Thêm

Xem thêm

Trần Việt Đức – Tổng giám đốc – Đăng ký bán 60.000 cổ phiếu

By : 05/06/2023
Trần Việt Đức – Tổng giám đốc – Đăng ký bán 60.000 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Đức – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.011.759 CP (tỷ lệ 2,36%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: mục đích cá nhân – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/06/2023 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 26

By : 18/05/2023
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 26

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 26 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 12/05/2023. Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change of the 26th Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và tài liệu chính thức

By : 21/04/2023
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và tài liệu chính thức

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư Sáng ngày 20/04/2023, tại trụ sở chính của Công ty – đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã được diễn ra trong không khí long trọng, tập trung và đề cao tính hiệu quả của kỳ họp. Công ty xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư kết quả của Đại hội theo thông tin chi tiết download tại đây. [Translation] Resolution of 2023 Annual General Meeting of Shareholders and official...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

By : 08/04/2023
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo thường 2022 của công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Báo cáo thường niên năm 2022 xem tại đây. Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the Annual Report of 2021 at the attached link. Best regards! Details of the Annual report of 2022 to see here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ

By : 27/10/2022
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1, cụ thể: I. Thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu DTD của người nội bộ:Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị, vui lòng xem tại đây Ông Trần Việt Đức – Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, vui lòng xem tại đây Ông Nguyễn Hữu Thuyết – Thành viên Hội đồng...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ

By : 12/10/2022
Thông báo Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1, cụ thể: I. Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu DTD của người nội bộ:Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị, vui lòng xem tại đây Ông Trần Việt Đức – Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, vui lòng xem tại đây Ông Nguyễn Hữu Thuyết – Thành viên Hội đồng quản trị,...Đọc Thêm

Xem thêm