Thông tin công bố

CBTT nhận được Quyết định công bố hoạt động Cảng thuỷ nội địa Yên Lệnh Bắc

By : 19/02/2024
CBTT nhận được Quyết định công bố hoạt động Cảng thuỷ nội địa Yên Lệnh Bắc

Kính gửi cổ đông/ Nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin CBTT v/v nhận được Quyết định số 72/QĐ-CĐTNĐ ngày 25/01/2024 của Cục Đường thuỷ Nội địa Việt Nam về việc công bố hoạt động Cảng thuỷ nội địa Yên Lệnh Bắc. Cụ thể:Tên cảng: Cảng thuỷ nội địa Yên Lệnh Bắc; Vị trí: từ Km 118+480 đến Km 118+710 bờ phải sông Hồng thuộc địa bàn xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và từ Km 117+680 đến Km 117+820 bờ phải sông Hồng thuộc địa bàn...Đọc Thêm

Xem thêm

CBTT nhận được công văn chấp thuận BCKQPH cổ phiếu trả cổ tức 2022 của UBCKNN

By : 14/11/2023
CBTT nhận được công văn chấp thuận BCKQPH cổ phiếu trả cổ tức 2022 của UBCKNN

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Chi tiết xem tại đây.   Dear Shareholders/ Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce information about the State Securities Commission’s announcement of receiving the Report on the results of the stock issuance to pay dividends 2022. See details...Đọc Thêm

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

By : 03/11/2023
THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Chi tiết xem tại đây   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change in the number of outstanding shares due to the stock issuance to pay dividends 2022. See details here ...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN KHẮC DỤ – THÀNH VIÊN BKS – ĐÃ BÁN 4.000 CP

By : 15/08/2023
NGUYỄN KHẮC DỤ – THÀNH VIÊN BKS – ĐÃ BÁN 4.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Khắc Dụ – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 271.808 CP (tỷ lệ 0,63%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 267.808 CP (tỷ lệ 0,62%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 10/08/2023 – Ngày kết thúc giao dịch: 11/08/2023. English...Đọc Thêm

Xem thêm

Nguyễn Khắc Dụ – Thành viên BKS – Đăng ký bán 4.000 cổ phiếu

By : 09/08/2023
Nguyễn Khắc Dụ – Thành viên BKS – Đăng ký bán 4.000 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Khắc Dụ – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 271.808 CP (tỷ lệ 0,63%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: giảm tỷ lệ sở hữu – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/08/2023 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

Trần Việt Đức – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – đã bán 61.000 CP

By : 15/06/2023
Trần Việt Đức – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – đã bán 61.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Đức – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.011.759 CP (tỷ lệ 2,36%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã bán: 61.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 950.759 CP (tỷ lệ 2,22%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 08/06/2023 – Ngày kết...Đọc Thêm

Xem thêm

Trần Việt Đức – Tổng giám đốc – Đăng ký bán 60.000 cổ phiếu

By : 05/06/2023
Trần Việt Đức – Tổng giám đốc – Đăng ký bán 60.000 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Đức – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.011.759 CP (tỷ lệ 2,36%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: mục đích cá nhân – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/06/2023 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 26

By : 18/05/2023
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 26

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 26 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 12/05/2023. Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change of the 26th Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và tài liệu chính thức

By : 21/04/2023
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và tài liệu chính thức

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư Sáng ngày 20/04/2023, tại trụ sở chính của Công ty – đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã được diễn ra trong không khí long trọng, tập trung và đề cao tính hiệu quả của kỳ họp. Công ty xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư kết quả của Đại hội theo thông tin chi tiết download tại đây. [Translation] Resolution of 2023 Annual General Meeting of Shareholders and official...Đọc Thêm

Xem thêm