Thông tin công bố

Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

By : 30/06/2020
Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 90/2020/DTD/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 06 năm 2020 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết vui lòng xem tại đây! [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the Resolution of the Board of Directors No. 90/2020/DTD/NQ-HĐQT dated June 30, 2020 on approving the implementation...Đọc Thêm

Xem thêm

CBTT về việc ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2020

By : 26/06/2020
CBTT về việc ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo ngày 26/06/2020, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH PKF Việt Nam theo Nghị quyết HĐQT số 80/2020/DTD/NQ-HĐQT. Chi tiết vui lòng xem tại đây. [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to inform that on June 26, 2020, the Company signed an auditing contract in 2020 with PKF Vietnam Co., Ltd. according to Board Resolution No. 80/2020/DTD/NQ-HĐQT. Details click here ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và tài liệu họp

By : 14/05/2020
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và tài liệu họp

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng thông báo lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Thông tin cụ thể như sau: Thời gian: 7h30 ngày 28/05/2020 Địa điểm: Hội trường Trụ sở chính công ty Đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, Hà Nam Nội dung: Thảo luận và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quan hệ cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Hotline: 08.2742.3136...Đọc Thêm

Xem thêm

ĐÍNH CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH VỀ SAI SÓT TRONG BCTC HỢP NHẤT QUÝ I/2020

By : 08/05/2020
ĐÍNH CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH VỀ SAI SÓT TRONG BCTC HỢP NHẤT QUÝ I/2020

Kính gửi Quý cổ đông/ Quý nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo về việc đính chính và giải trình về thiếu sót trong BCTC hợp nhất quý I/2020. Chi tiết xem tại đây! [English version] Dear our Shareholders/ investors, Thanh Dat Investment Development JSC would like to send our shareholders/investors the  information about Correction and Explanation of omission in the consolidated financial statements of the first quarter of 2020. More details please download here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Quy chế phòng chống dịch Covid-19

By : 01/04/2020
Quy chế phòng chống dịch Covid-19

Do diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã ban hành Quy chế phòng chống dịch Covid-19. Công ty thông báo để các bộ phận trực thuộc biết và nghiêm túc thực hiện nhằm đảm bảo sức khỏe của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty. Chi tiết xem tại đây. Due to the increasingly complex situation of the disease, Thanh Dat Development Investment JSC issued The regulation on prevention of Covid-19 pandemic. We informed its subordinates to know and strictly...Đọc Thêm

Xem thêm

Công văn hoãn nộp BCTC năm 2019 vì dịch bệnh Covid-19

By : 01/04/2020
Công văn hoãn nộp BCTC năm 2019 vì dịch bệnh Covid-19

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Ngày 1.4.2020, Công ty Cô phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã gửi công văn xin hoãn nộp BCTC năm 2019 vì dịch bệnh 2019. Chi tiết vui lòng xem tại đây. Dear our shareholders/investors On April 1, 2020 Thanh Dat Development Investment JSC sent the explanation to postpone financial statements 2019 because of the covid-19 epidemic. More detail, please click here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 170.000 CP

By : 01/04/2020
NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 170.000 CP

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch Nguyễn Huy Cương. Chi tiết vui lòng xem tại đây. Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced The result of transactions of directors Mr. Cương. More details please download here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 200.000 CP

By : 09/03/2020
NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 200.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.198.000 CP (tỷ lệ 29,28%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/03/2020 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/04/2020 Nguồn: https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-DTD.html?_des_tab=3 [English...Đọc Thêm

Xem thêm

DTD: CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

By : 04/03/2020
DTD: CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

DTD: CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ngày Đăng ký cuối cùng: 27 tháng 03 năm 2020. Chi tiết vui lòng xem tại đây. DTD: More detail: click here   ...Đọc Thêm

Xem thêm