Thông tin công bố

Tài khoản Zalo chính thức của Phòng Quan hệ cổ đông – CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

By : 06/01/2021
Tài khoản Zalo chính thức của Phòng Quan hệ cổ đông – CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông/nhà đầu tư đã quan tâm đến CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Thành Đạt Hà Nam). Thành Đạt Hà Nam là một doanh nghiệp xây dựng với hơn 20 năm kinh nghiệm trên địa bàn tỉnh Hà Nam với các dự án trọng điểm: Khu công nghiệp Đồng Văn 3, Bệnh viện Bạch Mai – Việt Đức, Trường chuyên Biên Hòa, Đại học Công nghiệp HN – CS Hà Nam … ngoài ra Công ty còn đầu tư trên các lĩnh vực: Nhà máy nước, Trạm trộn beton, Khách sạn Thành Đạt...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 456.500 cổ phiếu DTD

By : 28/12/2020
Thông báo của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 456.500 cổ phiếu DTD

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin đăng thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 456.500 cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn người lao động. Chi tiết vui lòng xem tại đây. [ENG Version] Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment JSC,. would like to post an announcement of the Hanoi Stock Exchange on the first trading day of additional listed shares of Thanh Dat Investment and...Đọc Thêm

Xem thêm

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

By : 28/10/2020
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động số 161/2020/DTD-BC ngày 16/10/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD). Theo đó, DTD đã phát hành thành công 456.500 cổ phiếu. Chi tiết xem tại link! [English version] On October 19, 2020, the State Securities Commission (SSC) received the report on the results of issuing shares to reward employees No. 161/2020 / DTD-BC dated October 16, 2020 of Thanh Dat Investment and Development...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo của HNX về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

By : 26/10/2020
Thông báo của HNX về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin đăng thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt sau đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết vui lòng xem tại đây.   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced The first trading day of additional shares. Thanh Dat Development Investment JSC,....Đọc Thêm

Xem thêm

DTD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 04

By : 30/09/2020
DTD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 04

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư số 185/2017/GCNCP-VSD-4 ngày 28/09/2020 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt Trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Điện thoại: 0226 3883 661 Fax: 0226 3883 126 Vốn điều lệ: 270,390,530,000 đồng Đã đăng...Đọc Thêm

Xem thêm

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

By : 30/09/2020
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động số 127/2020/DTD-BC ngày 29/8/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Công ty/Mã CK: DTD). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/DTD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020, Nghị quyết HĐQT số 126/2020/DTD/NQ-HĐQT ngày 29/08/2020 về việc thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao...Đọc Thêm

Xem thêm

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

By : 02/09/2020
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ngày 01/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 121/2020/DTD-CV ngày 26/8/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD). Theo đó, DTD đã phát hành 2.458.056 cổ phiếu (chiếm 99,99% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết xem tại đây! [English version] On September 01, 2020, the State Securities Commission...Đọc Thêm

Xem thêm

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

By : 14/07/2020
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ngày 14/7/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 88/2020/DTD ngày 29/06/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Công ty/ mã CK: DTD). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/DTD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020, Nghị quyết HĐQT số 85/2020/DTD/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn...Đọc Thêm

Xem thêm

Quy chế phòng chống dịch Covid-19

By : 01/04/2020
Quy chế phòng chống dịch Covid-19

Do diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã ban hành Quy chế phòng chống dịch Covid-19. Công ty thông báo để các bộ phận trực thuộc biết và nghiêm túc thực hiện nhằm đảm bảo sức khỏe của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty. Chi tiết xem tại đây. Due to the increasingly complex situation of the disease, Thanh Dat Development Investment JSC issued The regulation on prevention of Covid-19 pandemic. We informed its subordinates to know and strictly...Đọc Thêm

Xem thêm