CBTT vv bổ sung thông tin về giao dịch với bên có liên quan tại thuyết minh BCTCKT 2022

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầutư,

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin CBTT bổ sung thông tin về giao dịch với bên có liên quan tại thuyết minh BCTCKT 2022.

Chi tiết xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose additional information about transactions with related parties in the notes to the financial statements of 2022.

See details here

Tin Liên Quan