Sơ đồ tổ chức

1. Công ty con:

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III

 • Mã số thuế: 0700769376
 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn I, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 • Số điện thoại: 03513841945
 • Tỷ lệ sở hữu: 65%

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và thương mại Thành Đạt

 • Mã số thuế: 0700801608
 • Địa chỉ: Bến xe Phủ Lý, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
 • Số điện thoại: 0984921378
 • Tỷ lệ sở hữu: 100%

2. Công ty liên kết:

Công ty Cổ phần Tân cảng – Đồng Văn Hà Nam

 • Mã số thuế: 0700792992
 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn III, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
 • Số điện thoại: 0919 976 319
 • Tỷ lệ sở hữu: 39%

3. Chi nhánh:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt – Chi nhánh Duy Tiên

 • Mã số thuế: 0700194008-001
 • Địa chỉ: Thôn Dỹ Phố, Xã Mộc Bắc, Huyện Duy Tiên, Hà Nam
 • Số điện thoại: 0913 386 681