Khen thưởng

Sau khi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, doanh nghiệp còn tích cực, chủ động tham gia các hoạt động xây dựng địa phương, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, chất độc màu da cam … Hàng năm, doanh nghiệp đều trích lập các quỹ để tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội. Với tấm lòng và hành động cụ thể, công ty đã xây dựng được hình ảnh một doanh nghiệp không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh mà còn đóng góp lớn trong sự phát triển của đất nước. Ghi nhận những nỗ lực này của tập thể, cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt), doanh nghiệp đã vinh dự nhận được các phần thưởng cao quý từ Đảng, Chính phủ, Bộ xây dựng qua một loạt các danh hiệu như:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đón nhận Huân chương lao động hạng ba 

[ENGLISH VERSION]

After high efficiency in production and business activities, company are still  actively participate in local construction activities, helping people in difficult circumstances, Agent Orange … All businesses set up funds to participate in activities that demonstrate social responsibility. With specific hearts and actions, the company has built an image of a business that not only fulfills its production and business tasks but also contributes greatly to the development of the country. Recognizing these efforts of the collective, officials and employees of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company (formerly Thanh Dat Construction Co., Ltd), the company was honored to receive high rewards from the Party, Government, Ministry of Construction

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

The Prime Minister awarded a certificate of merit to Mr. Nguyen Huy Cuong – Chairman of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company

Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng bằng khen cho ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Minister of Construction awarded certificates of merit to Mr. Nguyen Huy Cuong – Chairman of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company.

 

 

Một số giấy khen thưởng khác: